ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

ພັດທະນາໂປຼແກຼມ
ພັດທະນາໂປຼແກຼມ

CIT Development ເປັນອີກໜຶ່ງບໍລິການຂອງທາງ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍໄດ້ເໜັ້ນໜັກໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ທາງດ້ານເຄື່ອງມືເອເລັກໂທນິກທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານ ແບບອອນລາຍ (Online Software), ແບບອ໋ອບລາຍ (Offline Software), ແອັບມືຖື (Mobile Application) ແລະ ເວັບໄຊຮອງຮັບທຸກອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ (Responsive Website) ທີ່ທັນກັບຍຸກປະຈຸບັນ. 1. ໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານແບບຜ່ານມືຖື ອອນລາຍ/ອ໋ອບລາຍ (Online/Offline Software). ລະບົບໂປຼແກຼມບໍລິຫານທຸລະກິດຄົບວົງຈອນ POS, ERP, Core Software…. ຜ່ານມືຖື. ລະບົບໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງ ແລະເພີ່ມເຕີມ

ໂປຼແກຼມ ePOSCIT Advance
ໂປຼແກຼມ ePOSCIT Advance

ສຳລັບທຸລະກິດການຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ທີ່ມີຫຼາຍສາຂາ ເຊັ່ນ: ຊຸບເປີມາເກັດ Super Market, ມີນິມາກ Mini Mart, ຮ່າງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສິນຄ້າ ທັງເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ…… ມີຫຼາກຫຼາຍເຖິງ 12 ພາສາໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້, ສາມາດຄູ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການຂາຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ເທບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໄດ້, ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເໝາະແກ່ນັກທຸລະກິດແຫ່ງຍຸກ 4,0 ທີ່ຕ້ອງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຜ່ານມືຖື ໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ, ສາມາດສົ່ງອອກລາຍການຕ່າງໆຜ່ານ Email, PDF, Excel. Dashboard: ແຜນຜັງເສັ້ນສະແດງລວມ, ລີ້ງທາງລັດໃຊ້ປະຈຳ, ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດຂອງການຂາຍ,ເພີ່ມເຕີມ

ໂປຼແກຼມ eCIT Advance
ໂປຼແກຼມ eCIT Advance

ໂປຼແກຼມ eCIT Advance ເປັນໂປຼແກຼມໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງແບບທັນສະໄໝ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ສາມາດນຳໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງ ຫຍັງກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມ ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະໂປຼແກຼມມີລະບົບຈັດການຢ່າງລະອຽດຄື: ຂາຍເຄື່ອງ: ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ, ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ພະນັກງານສ້າງ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ. ສິນຄ້າ: ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ